هاست لینوکس پرسرعت

LP01

فضا 50 مگابايت
پهنای باند 15 گیگابایت
کنترل پنل cPanel
مانیتورینگ و پشتیبانی

LP02

فضا 100 مگابايت
پهنای باند 15 گیگابایت
کنترل پنل cPanel
مانیتورینگ و پشتیبانی

LP03

فضا 250 مگابايت
پهنای باند 15 گیگابایت
کنترل پنل cPanel
مانیتورینگ و پشتیبانی

LP04

فضا 500 مگابايت
پهنای باند 20 گیگابایت
کنترل پنل cPanel
مانیتورینگ و پشتیبانی

LP05

فضا 1 گیگابایت
پهنای باند 40 گیگابایت
کنترل پنل cPanel
مانیتورینگ و پشتیبانی

LP06

فضا 2.5 گیگابایت
پهنای باند 80 گیگابایت
کنترل پنل cPanel
مانیتورینگ و پشتیبانی

LP07

فضا 5 گیگابایت
پهنای باند 100 گیگابایت
کنترل پنل cPanel
مانیتورینگ و پشتیبانی

LP08

فضا 10 گیگابایت
پهنای باند 300 گیگابایت
کنترل پنل cPanel
مانیتورینگ و پشتیبانی

LP09

فضا 20 گیگابایت
پهنای باند 400 گیگابایت
کنترل پنل cPanel
مانیتورینگ و پشتیبانی

LP10

فضا 50 گیگابایت
پهنای باند 500 گیگابایت
کنترل پنل cPanel
مانیتورینگ و پشتیبانی