انتقال دامنه

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

برای انتقال دامنه های ir. فقط کافیست شناسه های مالی ، اداری و فنی را به sc770-irnic تغییر دهید.


انتقال یک عدد دامنه

* شامل تمدید دامنه ثبت شده و یا انتقال بعضی از دامنه ها نمی باشد.