انتقال دامنه

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال دامنه های ملی مانند ir میسر نمی باشد. فقط کافیست پس از خرید هاست تنظیمات NS را طبق ایمیل ارسالی در پنل ایرنیک انجام دهید


انتقال یک عدد دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains