هاست سی پنل Finland

FN01

فضا 2.5 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
مانیتورینگ و پشتیبانی
*****
کشور فنلاند

FN02

فضا 5 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
مانیتورینگ و پشتیبانی
*****
کشور فنلاند

FN03

فضا 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
مانیتورینگ و پشتیبانی
*****
کشور فنلاند

FN04

فضا 20 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
مانیتورینگ و پشتیبانی
*****
کشور فنلاند

FN05

فضا 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
مانیتورینگ و پشتیبانی
*****
کشور فنلاند