هاست دانلود

LFTP01

فضا 1 گیگابایت
پهنای باند 500 گیگابایت
کنترل پنل cPanel
بهره گیری از PHP
بهره گیری از هاردهای SAS/SATA
مانیتورینگ و پشتیبانی

LFTP02

فضا 2.5 گیگابایت
پهنای باند 1 ترابایت
کنترل پنل cPanel
بهره گیری از PHP
بهره گیری از هاردهای SAS/SATA
مانیتورینگ و پشتیبانی

LFTP03

فضا 5 گیگابایت
پهنای باند 2 ترابایت
کنترل پنل cPanel
بهره گیری از PHP
بهره گیری از هاردهای SAS/SATA
مانیتورینگ و پشتیبانی

LFTP04

فضا 10 گیگابایت
پهنای باند 5 ترابایت
کنترل پنل cPanel
بهره گیری از PHP
بهره گیری از هاردهای SAS/SATA
مانیتورینگ و پشتیبانی

LFTP05

فضا 25 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
بهره گیری از PHP
بهره گیری از هاردهای SAS/SATA
مانیتورینگ و پشتیبانی

LFTP06

فضا 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
بهره گیری از PHP
بهره گیری از هاردهای SAS/SATA
مانیتورینگ و پشتیبانی

LFTP07

فضا 100 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
بهره گیری از PHP
بهره گیری از هاردهای SAS/SATA
مانیتورینگ و پشتیبانی

LFTP08

فضا 200 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
بهره گیری از PHP
بهره گیری از هاردهای SAS/SATA
مانیتورینگ و پشتیبانی

LFTP09

فضا 500 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
بهره گیری از PHP
بهره گیری از هاردهای SAS/SATA
مانیتورینگ و پشتیبانی

LFTP10

فضا 750 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cPanel
بهره گیری از PHP
بهره گیری از هاردهای SAS/SATA
مانیتورینگ و پشتیبانی