سرور اختصاصی

HPG7-1
 • سخت افزار سرور HP
 • E5640 (8 Core, 2.66GHz) پردازنده
 • 8GB رم
 • 120GB SSD
 • 146GB SAS
 • پهنای باند 2TB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • سیستم عامل ویندوز/لینوکس/ VMware
 • ۹۹% آپتایم
HPG7-2
 • سخت افزار سرور HP
 • X5650 (12 Core, 2.7GHz) پردازنده
 • 12GB رم
 • 240GB SSD
 • 300GB SAS
 • پهنای باند 2TB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • سیستم عامل ویندوز/لینوکس/ VMware
 • ۹۹% آپتایم
HPG7-3
 • سخت افزار سرور HP
 • X5670 (12 Core, 2.9GHz) پردازنده
 • 16GB رم
 • 480GB SSD
 • 600GB SAS
 • پهنای باند 3TB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • سیستم عامل ویندوز/لینوکس/ VMware
 • ۹۹% آپتایم
HPG7-4
 • سخت افزار سرور HP
 • X5690 (12 Core, 3.5GHz) پردازنده
 • 32GB رم
 • 1TB SSD
 • 1.2TB SAS
 • پهنای باند 4TB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • سیستم عامل ویندوز/لینوکس/ VMware
 • ۹۹% آپتایم
HPG8-1
 • سخت افزار سرور HP
 • E5-2620v2 (12 Core, 2.1GHz) پردازنده
 • 8GB رم
 • 240GB SSD
 • 300GB SAS
 • پهنای باند 2TB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • سیستم عامل ویندوز/لینوکس/ VMware
 • ۹۹% آپتایم
HPG8-2
 • سخت افزار سرور HP
 • E5-2650 (16 Core, 2.0GHz) پردازنده
 • 16GB رم
 • 480GB SSD
 • 600GB SAS
 • پهنای باند 2TB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • سیستم عامل ویندوز/لینوکس/ VMware
 • ۹۹% آپتایم
HPG8-3
 • سخت افزار سرور HP
 • E5-2650v2 (16 Core, 2.6GHz) پردازنده
 • 32GB رم
 • 1TB SSD
 • 1.2TB SAS
 • پهنای باند 3TB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • سیستم عامل ویندوز/لینوکس/ VMware
 • ۹۹% آپتایم
HPG8-4
 • سخت افزار سرور HP
 • E5-2697v2 (24 Core, 2.7GHz) پردازنده
 • 64GB رم
 • 1.5TB SSD
 • 2.7TB SAS
 • پهنای باند 4TB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • سیستم عامل ویندوز/لینوکس/ VMware
 • ۹۹% آپتایم
HPG9-1
 • سخت افزار سرور HP
 • E5-2620v4 (16 Core, 2.1GHz) پردازنده
 • 32GB رم
 • 480GB SSD
 • 600GB SAS
 • پهنای باند 3TB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • سیستم عامل ویندوز/لینوکس/ VMware
 • ۹۹% آپتایم
HPG9-2
 • سخت افزار سرور HP
 • E5-2650v3 (20 Core, 2.3GHz) پردازنده
 • 32GB رم
 • 1TB SSD
 • 1.2TB SAS
 • پهنای باند 3TB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • سیستم عامل ویندوز/لینوکس/ VMware
 • ۹۹% آپتایم
HPG9-3
 • سخت افزار سرور HP
 • E5-2680v3 (24 Core, 2.5GHz) پردازنده
 • 64GB رم
 • 1.5TB SSD
 • 2.7TB SAS
 • پهنای باند 4TB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • سیستم عامل ویندوز/لینوکس/ VMware
 • ۹۹% آپتایم
HPG9-4
 • سخت افزار سرور HP
 • E5-2690v3 (24 Core, 2.6GHz) پردازنده
 • 128GB رم
 • 2TB SSD
 • 3.6TB SAS
 • پهنای باند 5TB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • سیستم عامل ویندوز/لینوکس/ VMware
 • ۹۹% آپتایم
HPG9-5
 • سخت افزار سرور HP
 • E5-2680 v4 (28 Core, 2.4GHz) پردازنده
 • 128GB رم
 • 500 GB SSD
 • پهنای باند 5TB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • سیستم عامل ویندوز/لینوکس/ VMware
 • ۹۹% آپتایم