هاست وردپرس

WP01

فضا 50 مگابايت
پهنای باند 15 گیگابایت
کنترل پنل cPanel
مانیتورینگ و پشتیبانی
بهینه سازی شده برای وردپرس

WP02

فضا 100 مگابايت
پهنای باند 15 گیگابایت
کنترل پنل cPanel
مانیتورینگ و پشتیبانی
بهینه سازی شده برای وردپرس

WP03

فضا 250 مگابايت
پهنای باند 15 گیگابایت
کنترل پنل cPanel
مانیتورینگ و پشتیبانی
بهینه سازی شده برای وردپرس

WP04

فضا 500 مگابايت
پهنای باند 20 گیگابایت
کنترل پنل cPanel
مانیتورینگ و پشتیبانی
بهینه سازی شده برای وردپرس

WP05

فضا 1 گیگابایت
پهنای باند 40 گیگابایت
کنترل پنل cPanel
مانیتورینگ و پشتیبانی
بهینه سازی شده برای وردپرس

WP06

فضا 2.5 گیگابایت
پهنای باند 80 گیگابایت
کنترل پنل cPanel
مانیتورینگ و پشتیبانی
بهینه سازی شده برای وردپرس

WP07

فضا 5 گیگابایت
پهنای باند 100 گیگابایت
کنترل پنل cPanel
مانیتورینگ و پشتیبانی
بهینه سازی شده برای وردپرس

WP08

فضا 10 گیگابایت
پهنای باند 300 گیگابایت
کنترل پنل cPanel
مانیتورینگ و پشتیبانی
بهینه سازی شده برای وردپرس

WP09

فضا 20 گیگابایت
پهنای باند 400 گیگابایت
کنترل پنل cPanel
مانیتورینگ و پشتیبانی
بهینه سازی شده برای وردپرس

WP10

فضا 50 گیگابایت
پهنای باند 500 گیگابایت
کنترل پنل cPanel
مانیتورینگ و پشتیبانی
بهینه سازی شده برای وردپرس